Kategorie
Słoneczka

Zabawy i ćwiczenia

Bardzo lubimy zabawy muzyczno – ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne.

Kategorie
Słoneczka

Tekst o przyjaźni

To nasz swobodny tekst o przyjaźni (technika Celestyna Freineta).

Kategorie
Słoneczka

Ruch drogowy z wykorzystaniem „Darów Froebla”

Kategorie
Słoneczka

Nasze pierwsze prace badawcze w zespołach zadaniowych

Kategorie
Słoneczka

Matematyczne zabawy z wykorzystaniem kasztanów

Kategorie
Słoneczka

Wielozmysłowe poznawanie jesiennych liści

Kategorie
Słoneczka

Pomoc dla bezdomnych zwierząt