O przedszkolu

„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to okres, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych.” Maria Montessori

Misja przedszkola

Nasze przedszkole działa w oparciu o pedagogikę alternatywną. To bezpieczene miejsce, w którym dbamy o harmonijny rozwój dzieci. W codziennej pracy korzystamy z założeń pedagogik Friedricha Froebla, Celestyna Freineta, Marii Montessori, waldorfskiej oraz koncepcji leśnych przedszkoli. Atutem przedszkola jest usytuowanie na osiedlu, wśród zieleni na ogrodzonym placu, który doskonale sprawdzi się w pracy zgodnie z koncepcją przedszkoli leśnych. Poprzez naukę i zabawę stwarzamy naszym podopiecznym warunki do rozwoju wyobraźni i kreatywności. "Aby pomóc dziecku, musimy zapewnić mu środowisko, które pozwoli mu swobodnie się rozwijać." Maria Montessori

Wizja przedszkola

Co nas

Warunki lokalowe

Posiadamy wspaniałe warunki lokalowe do pracy z dziećmi. Kolorowe i pięknie urządzone sale, duża sala wielofunkcyjna przeznaczoną do zabaw ruchowych i na organizację uroczystości. Jest możliwość wyświetlania bajek na dużym ekranie. Posiadamy plac zabaw oraz ścieżkę sportową.

Oddziały żłobkowe

Zapewniamy opiekę dla dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat w oddziałach żłobkowych pod okiem wykwalifikowanej kadry.

Po uzyskaniu odpowiedniego wieku, dziecko pozostaje w tym samym środowisku, kontynuując naukę w przedszkolu.

Profesjonalizm

Profesjonalna praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zdolnymi i mającymi trudności edukacyjne).

W przedszkolu panuje atmosfera przyjaźni i poczucia bezpieczeństwa.

Zasady żywienia

Zgodne z wymogami zdrowego żywienia – przygotowywane w nowoczesnej kuchni z dużą stołówką tuż przy zapleczu kuchennym.

Współpraca z Rodzicami

Współpraca z Rodzicami na zasadzie współdecydowania o ważnych sprawach dotyczących pracy przedszkola.

Zajęcia dodatkowe

Niepłatne: logopedyczne, rytmiczne, teatralne, przyrodnicze, plastyczne, sportowe, sensoplastyka (zajęcia odbywają się w poniedziałki na przemian w godzinach 7:00 – 8:00 lub 15:00 – 16:00).  

Na prośbę Rady Rodziców organizowane są zajęcia: tańce, sportowe Pandusie, piłka nożna.

Współpraca
ze środowiskiem

Oferujemy bogaty repertuar uroczystości przedszkolnych, wycieczek, konkursów o różnorodnej tematyce, uczestniczymy w akcjach charytatywnych. Organizujemy lekcje muzealne, przyrodnicze, ekologiczne, biblioteczne , teatralne i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Promocja
pracy

Organizujemy na terenie miasta Artystyczne Prezentacje Przedszkolaków pt: „I Ja mam Talent”. Dbamy o tradycje narodowe i regionalne organizując dla dzieci z przedszkoli konkurs plastyczno – literacki pt: „ Jarosław Moja Mała Ojczyzna”. Oba przedsięwzięcia odbywają się pod patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia.

Nasz
Absolwent

Jest: dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych, ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze, potrafi współdziałać w zespole, jest zainteresowany nauką i literaturą, samodzielny, aktywny w podejmowaniu działań i wrażliwy estetycznie i na potrzeby innych , jest patriotą i zna swoją Małą Ojczyznę, lubi działania twórcze, akceptuje zdrowy styl życia, ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

 

Skip to content

Informacje o dostępności architektocznej oraz cyfrowej Naszego Przedszkola, znajdą Państwo w poniższych plikach:

Deklaracja dostępności
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego
Dostępność architektoniczna