Opłaty

W sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat wprowadza się

1. Zwalnia się z opłaty:

– bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie do 12:30, w tym obejmujące realizację programu wychowania przedszkolnego  w wymiarze 5 godz. dziennie.

–  zwalnia się z opłaty za pobyt w przedszkolu dzieci z rodzin uczestniczących w programie „Jarosławska Karta Dużej Rodziny” (uchwała NR925/LXX/2023).

– obniża się opłatę o 50% dla drugiego i kolejnego dziecka, w przypadku gdy do przedszkola uczęszczają z rodziny dwoje lub więcej dzieci.

2. Zwalnia się z opłaty w 50% za pobyt dziecka w publicznym żłobku (oddziale żłobkowym), do 10 godzin dziennie dla dzieci z rodzin uczestniczących w programie  „Jarosławska Karta Dużej Rodziny” (uchwała NR797/LIX/2023).

Odpłatność w roku szkolnym 2023/2024

Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym podstawę programową tj. do godziny 12:30 ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu płatną do 10 dnia następnego miesiąca.

 

Dzienna stawka żywieniowa:

Nowe stawki żywieniowe od 01.04.2022r.
Pełne wyżywienie
 (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) : 9,5 zł
Dzieci uczęszczające do godz. 12:30: ( bez podwieczorku) : 7,5 zł

 

Opłata za pobyt dziecka w Miejskim Przedszkolu w Jarosławiu wynosi:
Pobyt dziecka do godziny 12:30 bezpłatnie
Po godzinie 12:30 do godziny 16:30 – po 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę

 

W przelewie wpisać
Odbiorca:
Miejskie Przedszkole Nr 10
37-500 Jarosław
os. Kombatantów 22

Tytuł wpłaty:
Opłata za pobyt i żywienie w przedszkolu  za [miesiąc, rok] – [imię i nazwisko dziecka]4

Odpłatność w roku szkolnym 2022/2023

Opłaty za  stałą opłatę  dziecka i żywienie w oddziale żłobkowym  płatne są za faktyczny pobyt do 10 dnia następnego miesiąca.

Dzienna stawka żywieniowa:

Nowe stawki żywieniowe od 01.04.2022r.
Pełne wyżywienie
 (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) : 9,5 zł
Dzieci uczęszczające do godz. 12:30: ( bez podwieczorku) : 7,5 zł

Stała Opłata za pobyt dziecka– Oddziały Żłobkowe w Miejskim Przedszkolu
w Jarosławiu wynosi:

Pobyt dziecka do 10 godzin dziennie (tj. od godziny 6:30 do godziny 16:30) – 400 zł
Powyżej 10 godzin za każdą rozpoczętą godzinę – 30 zł

W przelewie wpisać
Odbiorca:
Miejskie Przedszkole Nr 10
37-500 Jarosław
os. Kombatantów 22

Tytuł wpłaty:
Opłata za stałą opłatę w żłobku i żywienie za [miesiąc, rok] – [imię i nazwisko dziecka]

Skip to content

Informacje o dostępności architektocznej oraz cyfrowej Naszego Przedszkola, znajdą Państwo w poniższych plikach:

Deklaracja dostępności
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego
Dostępność architektoniczna