Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1.Obserwacja, diagnoza rozwoju wychowanków.
2.Wspieranie dziecka wymagającego pomocy oraz dziecka zdolnego. Wspieranie bieżących potrzeb
wychowanków.
3.Rewalidacja wychowanków z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej
Skip to content

Informacje o dostępności architektocznej oraz cyfrowej Naszego Przedszkola, znajdą Państwo w poniższych plikach:

Deklaracja dostępności
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego
Dostępność architektoniczna