Współpraca krajowa

Współpraca

Władze lokalne:

 • Policja
 • Straż Pożarna
 • Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Sanepid

Instytucje i organizacje wspierające edukację ekologiczną m.in. Wydział Ochrony Środowiska – UM w Jarosławiu:

 • Pracownik BHP
 • Biblioteka dziecięca
 • Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

Współpraca w ramach

„Samodzielny, kreatywny i innowacyjny przedszkolak. Zabawy twórcze w nurcie pedagogiki Froeblowskiej.”

 • Przedszkole Publiczne „Plastusiowo” nr 54 w Szczecinie
 • Zespół Szkół w Kozielicach-oddział przedszkolny
 • Miejskie Przedszkole nr 10 w Jarosławiu
 • Przedszkole nr „Bursztynek” w Koszalinie
 • Integracyjne Przedszkole nr 4 w Bartoszycach
 • Niepubliczne Przedszkole „Mini-Mini” w Krakowie
 • Miejskie Przedszkole nr 4 w Lublińcu10
 • Przedszkole nr 124 w Warszawie

Wspólne

„Na półce z książkami”

 • Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy
 • Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie
 • Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju im. M. Jeżowskiej
 • Przedszkole nr 268 „Słoneczny Promyk” w Warszawie
 • Przedszkole nr 2 w Nowej Soli

„Pocztówkowi przyjaciele”

 • Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki
 • Przedszkole nr 124 w Warszawie
 • Publiczne Przedszkole Cogito w Poznaniu 

Współpraca krajowa w ramach:

 • UNICEF – Obchody Światowego Dnia Praw Dziecka
 • Code Week – Europejski Tydzień Kodowania,
 • „Z pamiętnika zafreblowanego Plastusia” – Publiczne Przedszkole nr 54 w Szczecinie.
 • Strajk klimatyczny

Udział w

Udział w konkursie ogólnopolskim „Kreatywne przedszkole – twórczy maluch – XVI edycja”. Organizator – Studium Prawa Europejskiego.

Cel: kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym, ukazanie ich roli i znaczenia w procesie uczenia się przez całe życie oraz przygotowania dzieci do życia społecznego i funkcjonowania w dorosłym życiu.

Udział w ogólnopolskich oraz międzynarodowych projektach edukacyjnych:

 •  ,,Zabawa sztuką”- D. Drabik

 • ,,Jestem małym przyjacielem przyrody” – Monika Kurzok,

 • ,,Z darami natury świat nie jest ponury”- M. Rucińska

 • ,,Dotknij, poczuj zobacz” – K. Nocoń

 • „Bajkowa wyprawa”
 • „PogłówkujMY”

 • „Gramy zmysłami”

Udział w ogólnopolskim Projekcie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „Odkrywcy przyrody” (organizator Przedszkole 124 oraz 237 w Warszawie), który stawia na edukację oudoor.

Wyjście w teren daje nam nauczycielom możliwość rozwijania u dzieci wiele umiejętności i kompetencji, w tym: samodzielność myślenia, umiejętność podejmowaniu decyzji samodzielność w działaniu, wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody prawidłowe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt dostrzeganie zależności między dbaniem o środowisko a zdrowiem człowieka rozwijanie poczucia odpowiedzialności rozwijanie własnych zainteresowań poprzez indywidualny dobór zadań, kształtowanie motywacji wewnętrznej do działania – zwiększanie poczucia własnej wartości, kształtowanie samokontroli, a tym samym wzięcia odpowiedzialności za swoje działania, nabywanie umiejętności wystąpień publicznych.

Programy środowiskowe:

 • program edukacji ekologicznej „KLUB GAJA” na rzecz ochrony środowiska i klimatu
 • 18 edycja „Święto drzewa”
 • projekt „Samodzielny, kreatywny i innowacyjny przedszkolak”
 • projekt „Na półce z książkami”
 • projekt edukacyjny „Z pamiętnika zafreblowanego Plastusia”
 • projekt „Odkrywcy Przyrody”, Przedszkolele 124 w Warszawie
 • projekt „EkoEksperymentarium”
 • program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 • „Bezpieczna droga do przedszkola”
 • „Produkty ekologiczne”
 • program „Zdrowo jem, więcej wiem”

Udział dzieci w konkursach miejskich i ogólnopolskich organizowanych przez sąsiednie placówki:

 • udział w konkursie wokalnym online „Piosenka dla babci i dziadka”
 • konkurs plastyczny „ Jarosław – miasto moich marzeń”
 • konkurs „Freblowska bombka”
 • konkurs „Kreatywne przedszkole – twórczy maluch” -XVI edycja
 • Mazurek Dąbrowskiego w ramach akcji „Szkoła do hymnu – Święto Niepodległości”
Skip to content

Informacje o dostępności architektocznej oraz cyfrowej Naszego Przedszkola, znajdą Państwo w poniższych plikach:

Deklaracja dostępności
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego
Dostępność architektoniczna