Projekt badawczo-edukacyjny „Moje ciało”

Projekt „Moje ciało”

Wiadomości zdobyte podczas trwania projektu:
– utrwalenie znajomości części ciała;
– rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciał;
– nazywanie zmysłów oraz części ciała za nie odpowiedzialnych;
– rozwijanie świadomości spożywania dobrych dla zdrowia produktów spożywczych;
– budowanie sprawności fizycznej oraz znaczenie jej dla dobra organizmu człowieka.

Skip to content

Informacje o dostępności architektocznej oraz cyfrowej Naszego Przedszkola, znajdą Państwo w poniższych plikach:

Deklaracja dostępności
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego
Dostępność architektoniczna