Korespondencja z Przedszkolem nr 124 w Warszawie

Korespondencja przedszkolna (technika C. Freineta) z Przedszkolem nr 124 w Warszawie.
Kartki świąteczne w wykonaniu dzieci oraz materiały związane z naszym pięknym miastem.
Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu za okazane wsparcie.

Skip to content

Informacje o dostępności architektocznej oraz cyfrowej Naszego Przedszkola, znajdą Państwo w poniższych plikach:

Deklaracja dostępności
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego
Dostępność architektoniczna