Miejskie Przedszkole nr 10 w Jarosławiu  
TEL. 16 621 66 24 , 533 215 536
email : 
sekretariat@mp10.jaroslaw.pl
strona www : dziesiateczka.jaroslaw.pl   


STRONA GŁÓWNA INFORMACJE GRUPY PRZEDSZKOLNE GRUPY ŻŁOBKOWE GALERIA ARTYKUŁY KADRA JADŁOSPIS 


PRZEDSZKOLE   PROMUJACE      ZDROWIE


OPŁATY

JĘZYK ANGIELSKI

RODO

   OPŁATY   

Uwaga !

                                Zmiana numeru konta na wpłaty rodziców                             

 za przedszkole i oddziały żłobkowe.

Od dnia  01-01-2020   bankiem obsługującym przedszkole jest:

 

Pekao  S.A.

nr konta:   81 1240 2571 1111 0010 9578 5285 

 

-------------------------------

Zgodnie z Uchwałą NR 106/X/2019 RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 10 maja  2019r.

w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Miejską Jarosław oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

wprowadza się

1. Zwalnia się z opłaty:

- bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie do  12:30, w tym obejmujące realizację programu wychowania przedszkolnego  w wymiarze 5 godz. Dziennie

-  dzieci z rodzin uczestniczących w programie  „Jarosławska Karta Dużej Rodziny”

- posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- obniża się opłatę o 50% dla drugiego i kolejnego dziecka, w przypadku gdy do przedszkola uczęszczają z rodziny dwoje lub więcej dzieci.

2. Zwalnia się z opłaty pobyt dziecka w publicznym żłobku (oddziale żłobkowym), do 10 godzin dziennie. dla dzieci z rodzin uczestniczących w programie  „Jarosławska Karta Dużej Rodziny”

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpłatność za przedszkole

w roku szkolnym 2020/2021

 

Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym podstawę programową tj. do godziny 12:30 ustala się opłatę w wysokości 1 zł

za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu płatną do 10 dnia następnego miesiąca

 


Dzienna stawka żywieniowa:

Nowe stawki żywieniowe od 01.09.2019r.
Pełne wyżywienie
(śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) : 6 zł
Dzieci uczęszczające do godz. 12:30: ( bez podwieczorku) : 5 zł

 

Opłata za pobyt dziecka w Miejskim Przedszkolu w Jarosławiu wynosi:
Pobyt dziecka do godziny 12:30 bezpłatnie
Po godzinie 12:30 do godziny 16:30 – po 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę

 

W przelewie wpisać
Odbiorca:
Miejskie Przedszkole Nr 10
37-500 Jarosław
os. Kombatantów 22

Tytuł wpłaty:
Opłata za pobyt i żywienie w przedszkolu  za [miesiąc, rok] - [imię i nazwisko dziecka]

 

 

 

Odpłatność w Oddziałach Żłobkowych
w roku szkolnym 2020/2021

Opłaty za  stałą opłatę  dziecka i żywienie w oddziale żłobkowym  płatne są za faktyczny pobyt do 10 dnia następnego miesiąca.

 

 

Dzienna stawka żywieniowa:

Nowe stawki żywieniowe od 01.09.2019r.
Pełne wyżywienie
(śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) : 6 zł
Dzieci uczęszczające do godz. 12:30: ( bez podwieczorku) : 5 zł

 

Stała Opłata za pobyt dziecka– Oddziały Żłobkowe w Miejskim Przedszkolu
w Jarosławiu wynosi:

Pobyt dziecka do 10 godzin dziennie (tj. od godziny 6:30 do godziny 16:30) - 150 zł
Powyżej 10 godzin za każdą rozpoczętą godzinę – 30 zł

 

W przelewie wpisać

Odbiorca:
Miejskie Przedszkole Nr 10
37-500 Jarosław
os. Kombatantów 22


Tytuł wpłaty:
Opłata za stałą opłatę w żłobku i żywienie za [miesiąc, rok] - [imię i nazwisko dziecka]