Miejskie Przedszkole nr 10 w Jarosławiu
TEL. 16 621 66 24 , 533 215 536
email : sekretariat@mp10.jaroslaw.pl
strona www : dziesiateczka.jaroslaw.pl   


STRONA GŁÓWNA INFORMACJE GRUPY PRZEDSZKOLNE GRUPY ŻŁOBKOWE GALERIA ARTYKUŁY KADRA JADŁOSPIS 


PRZEDSZKOLE   PROMUJACE      ZDROWIE


OPŁATY

JĘZYK ANGIELSKI

RODO

INFORMACJE

------------------------------------------------------


MISJA PRZEDSZKOLA
 
 

,,Zaufaj dzieciom, 

bo one są twórcami przyszłości,,


WIZJA PRZEDSZKOLA

,,Proponujemy naturalne formy aktywności dzieci ,
gdyż życia uczy się przez życie,,

 

 

NASZA OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Oferta edukacyjna na rok 2019/2020

Nasze priorytety:

  1. Kontynuowanie pracy wg pedagogiki ,,daru zabawy” wg F. Freobla.
  2. Wdrożenie Technik Pedagogicznych C. Freineta.
  3. Ukierunkowanie rozwoju dzieci na nabywanie kompetencji kluczowych bazujących na inteligencjach wielorakich.

 

Pedagogika ,,Dar zabawy” wg F. Freobla

Realizując zadania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i przyjętych do realizacji programów, należy zadbać o to, aby dzieci mogły dochodzić do wiedzy i nabywać umiejętności dzięki odpowiednio przygotowanemu otoczeniu w tzw. ,,kącikach zainteresowań’’. Dzięki zgromadzeniu w nich darów przyrody i odpowiednich pomocy dzieci w zgodzie z naturą poprzez zabawę poznają świat, przetwarzają doświadczenia w różnych formach, utrwalają umiejętności i przenoszą je jako kompetencje  na inne sfery swojego działania. Przestrzeń i odpowiednie pomoce motywują dzieci do podejmowania działania, odkrywania zjawisk i procesów, które nimi kierują, eksperymentowania. Sale zajęć zmieniły się w pracownie, a wychowankowie swoją aktywnością wypełniają ogród, boisko i place zabaw. Jedność wszechświata, szacunek dla indywidualności, aktywna zabawa, globalne doświadczanie otaczającej rzeczywistości to freblowskie zasady dochodzenia do wiedzy. Dzięki wolności ekspresji, kreatywności, rozwijaniu kontaktów społecznych w sferze werbalnej, muzycznej, ruchowej, plastycznej dzieci osiągają pełnię swojej autonomii
i harmonii rozwoju. Takie otoczenie pozwala także dzieciom o odmiennym rozwoju w eksploracji świata zgodnej z własnymi możliwościami, tempem i rytmem rozwoju. Wysoki poziom kształcenia zapewniają pomoce rozwojowe tzw. ,,dary zabawy”, za pomocą których dzieci  odtwarzają i przekształcają treści edukacyjne badając ,,świat”.

 

Wdrożenie Technik Pedagogicznych C.Freineta

Pedagogika C. Freineta, to filozofia i sposoby nauczania odnoszące się do bezpośredniej aktywności dzieci. To one nadają kierunek działaniom nauczycieli, a ich zadaniem jest takie zorganizowanie przestrzeni edukacyjnej, aby ona nadawała kierunek zainteresowaniom dzieci. Inspiracja, motywacja, wybrana technika pracy ma za zadanie, za pomocą prób i błędów wdrażać  przedszkolaki  do nabywania wiedzy o świecie. Pracownia stworzona przez nauczyciela - partnera w działaniu, to sposób na uzupełnianie  realizacji podstawy programowej w poszerzonej przestrzeni funkcjonalnej, otwartej na środowisko
i społeczność lokalną. Techniki promują działalność zespołową grupy rówieśniczej, podmiotowość, odpowiedzialność za podejmowane wyzwania.  

Techniki przenikają się miedzy sobą, inspirują do podejmowania kolejnych aktywności zgodnie z wrodzonym planem działania. Pozwalają także dzieciom o rozwoju wolniejszym,   wykraczającym poza normy rozwojowe,  przyspieszonym, podejmować działania na miarę własnych potrzeb w preferowanym obszarze edukacyjnym. Jest to doskonały obszar do podejmowania indywidualizacji oddziaływań na zasadach podmiotowości i szacunku dla rytmu i tempa rozwoju każdego z wychowanków, jego możliwości psychofizycznych.

 

Ukierunkowanie rozwoju dzieci na nabywanie kompetencji kluczowych bazujących na inteligencjach wielorakich

Dziecko w trakcie swojego naturalnego rozwoju wyraża swoją osobowość, poprzez różne relacje z samym sobą i otaczającym je środowiskiem. Rozwój jest tutaj spostrzegany jako proces, w którym zachodzą zmiany ilościowe jak i jakościowe. Nadanie tym naturalnym zmianom odpowiedniej jakości, będzie celem kształtowania tych naturalnych zadatków. Znajomość funkcjonowania  swojego ciała i umysłu, nawyki w działaniu, to proste kompetencje, które dzieci powinny umieć przełożyć na język praktyki. Jest to spójność w tym co wiemy, myślimy i jak postępujemy. Nabywając te umiejętności  poprzez zabawę, dzieci będą doskonaliły się,   podmiotowo  funkcjonowały w społeczeństwie, nauczą się  szybkiego i elastycznego przystosowania  do zmian zachodzących w środowisku. Wysoką jakość podejmowanych działań zapewnią też praktykowane do tej pory innowacyjne metody pracy, tradycje i zwyczaje placówki.

 

Zajęcia dodatkowe (płatne):

- zajęcia taneczne

- zajęcia z piłką nożną

- zajęcia z muzyką


Od września 2018 roku w naszym przedszkolu rozpoczęliśmy pracę według pedagogiki Friedricha Froebla. 

Wszystkie grupy przedszkolne, jak również grupa dzieci starszych w żłobku, 

realizują program „Dar zabawy” – rozwijający samodzielność, kreatywność, myślenie i twórcze działania dzieci.

 

Co nas wyróżnia ?

Wspaniale warunki lokalowe do pracy z dziećmi  w czterech oddziałach przedszkolnych i dwóch oddziałach żłobkowych. Kolorowe i pięknie  urządzone sale, które spełniają wszelkie wymagania sanitarne i higieniczne. Duża sala wielofunkcyjna przeznaczoną do zabaw ruchowych i na organizację wielu uroczystości okolicznościowych. Jest możliwość wyświetlania bajek na dużym ekranie. Budynek spełniający normy bezpieczeństwa   – monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. Teren przedszkola ogrodzony. Duży  parking.  Plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz ścieżka sportowa dla starszaków.

Oddziały żłobkowe - zapewniamy opiekę dla dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat w oddziałach żłobkowych pod okiem wykwalifikowanej kadry.

Atmosfera przyjaźni i poczucia bezpieczeństwa oraz  życzliwy dziecku personel pomocniczy i kompetentna obsługa administracyjna.

Zasady żywienia – zgodne z wymogami zdrowego żywienia – przygotowywane w  nowoczesnej kuchni z   dużą stołówką  tuż przy zapleczu kuchennym.

Profesjonalna praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( zdolnymi i mającymi trudności edukacyjne. Proponujemy: Zajęcia logopedyczne i terapię pedagogiczną. Praca z dzieckiem zdolnym  rozwijających zainteresowania twórcze: plastyczne, muzyczne, słowne, taneczne, przyrodniczo – ekologiczne i zdrowotne.

Współpraca z Rodzicami na zasadzie   współdecydowania o ważnych sprawach dotyczących pracy przedszkola.

Zajęcia dodatkowe niepłatne: logopedyczne, rytmiczne, teatralne, przyrodnicze, plastyczne, sportowe;  płatne przez rodziców - nauka tańca współczesnego.

Współpraca ze środowiskiem: oferujemy bogaty repertuar uroczystości przedszkolnych,  wycieczek, konkursów o różnorodnej tematyce, uczestniczymy w  akcjach charytatywnych. Organizujemy lekcje muzealne, przyrodnicze, ekologiczne, biblioteczne , teatralne i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Promocja pracy: strona www przedszkola,  organizujemy  na terenie miasta Artystyczne Prezentacje Przedszkolaków pt: „I Ja mam Talent”. Dbamy o tradycje narodowe i regionalne  organizując   dla dzieci z przedszkoli  konkurs plastyczno - literacki pt: „ Jarosław Moja Mała Ojczyzna”. Oba przedsięwzięcia odbywają się pod  patronatem  Burmistrza Miasta  Jarosławia.

Nasz Absolwent, który jest:  dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych, ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze, potrafi współdziałać w zespole, jest zainteresowany nauką i literaturą,  samodzielny,  aktywny w podejmowaniu działań i wrażliwy estetycznie i  na potrzeby innych , jest patriotą i zna swoją Małą Ojczyznę, lubi działania twórcze, akceptuje zdrowy styl życia, ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

Godziny i czas pracy Przedszkola  : od 6.30 do 16.30.

Miejskie Przedszkole Nr 10 ,37 – 500 Jarosław os. Kombatantów 22;

tel: 16 62166 24  lub 533 215 536

 

SUKCESY PRZEDSZKOLA W LATACH 2011-2016

     Sukces  osiągamy wtedy, gdy spełniają się wszystkie jego oczekiwania. Sukces to nie bogactwo i sława, lecz realizacja misji większej niż życie. Kluczem do niego jest odkrycie swojej  pasji i konsekwencja w realizacji.

       Efektem organizacyjnym i pracy twórczych pedagogów w przedszkolu są wysokie osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Poniżej przedstawiam galerię sukcesów i osiągnięć naszych wychowanków i kreatywnych nauczycieli.

Rok 2011

I miejsce Konkursie  Plastycznym o tematyce historycznej Stan Wojenny w Polsce.

I miejsce w Konkursie Plastycznym „Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa”.

I miejsce w Konkurs Plastycznym X Edycji konkursu „ Współcześni Rycerze Św . Floriana”.

I miejsce w  X Edycji konkursu dla dzieci i młodzieży o tematyce wędkarstwo ekologicznej.

I miejsce w akcji charytatywnej - Gorączka złota 2011.

 I miejsce w  Konkursie plastycznym - „ Człowiek , Ziemia , Kosmos Roku Heweliusza”.

II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ W harmonii z przyrodą.

II miejsce w konkursie „Najciekawsza Szopka Bożonarodzeniowa i Stroik Świąteczny”.

II miejsce w Konkursie rysunkowo- malarskim „ Piękno przyrody Podkarpacia oraz przejawy jej degradacji”

III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”.

Wyróżnienie w przeglądzie Twórczości Dziecięcej „ Bajkowy Świat”.

Rok 2012

I miejsce w Konkursie Plastycznym  X Edycji konkursu „ Współcześni Rycerze Św . Floriana.

I miejsce w turnieju Wiedzy „ Znam moje Miasto”.

I miejsce i nagroda rzeczowa w Konkursie Plastycznym „ Zapobiegajmy pożarom”.

I miejsce w Konkursie Plastycznym  X Edycji konkursu „ Współcześni Rycerze Św . Floriana.

I miejsce w turnieju Wiedzy „ Znam moje Miasto”.

II miejsce w Konkursie Plastycznym  na ilustracje do wierszy z tomiku „ Wierszyki, tęczowe promyki” Krzysztofa Kubaszka .

II miejsce w Konkursie Plastycznym Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa”.

II miejsce w Konkursie s Plastycznym „ Moja Rodzina”

II miejsce i nagroda rzeczowa w konkursie Ekologicznym „ Żyj z przyrodą w zgodzie”.

II miejsce w Konkursie Plastycznym  na ilustracje do wierszy z tomiku „ Wierszyki, tęczowe promyki” Krzysztofa Kubaszka.

II miejsce w Konkursie s Plastycznym „ Moja Rodzina”.

II miejsce i nagroda rzeczowa w konkursie Ekologicznym „ Żyj z przyrodą w zgodzie”.

III miejsce w Ogólnopolskim konkursie  Plastycznym „ W harmonii z przyroda”

Nagroda rzeczowa w Konkursie Ekologicznym  dla przedszkoli organizowanego  w ramach akcji Sprzątania Świata - „ Kocham , lubię , szanuję ...nie śmiecę”.

III miejsce w Ogólnopolskim konkursie  Plastycznym „ W harmonii z przyroda”.

 III miejsce i  nagroda rzeczowa w Konkursie Ekologicznym  dla przedszkoli organizowanego  w ramach akcji Sprzątania Świata - „ Kocham , lubię , szanuję ...nie śmiecę”.

Wyróżnienie i nagroda rzeczowa w Konkursie Plastycznym „ Zapobiegajmy pożarom”.

Wyróżnienie w przeglądzie Twórczości Dziecięcej „ Bajkowy Świat”.

Rok 2013

I miejsce w Miejskim konkursie plastycznym „ Jarosław Moja Mała Ojczyzna - pomniki jarosławskie” .

I miejsce w konkursie plastycznym „ Bal na wiosennej łące”.

I miejsce w konkursie plastycznym „ Ptaki w zimowej stołówce”.

II  miejsce w XI Edycji wojewódzkim konkursie plastycznym  „Współcześni Rycerze Św . Floriana”.

Wyróżnienie dla przedszkola i nagroda rzeczowa i udział w wystawie prac plastycznych  w XIV w Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i młodzieży „ Dziecko i pies”.

Wyróżnienie w przeglądzie Twórczości Dziecięcej „ Bajkowy Świat”

Rok 2014

I miejsce w XI edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego  organizowanego przez KO , Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Starosty Powiatu Przeworskiego – „ Współcześni Rycerze Św. Floriana”.

I miejsce w konkursie plastyczno – literackim „ Zachować w pamięci – Jan Paweł II organizowanego przez Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessorii w Jarosławiu .

I miejsce w turnieju Wiedzy  Znam moje Miastoorganizowanego przez MP 10 w Jarosławiu.

I miejsce i nagroda rzeczowa w Konkursie Plastycznym „ Zapobiegajmy pożarom” organizowanego przez, Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

 I miejsce w Turnieju Gier Planszowych  organizowanych przez MP 10.

I miejsce w X Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Święty Hubert wzorem współczesnego Ekologa” organizowanego przez Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym.

I miejsce w Przeglądzie – „Jasełka 2014”.

Wyróżnienie w przeglądzie Twórczości Dziecięcej „ Bajkowy Świat”.

Rok 2015

 

I miejsce w Konkursie plastyczno – literackim „ Uroki naszego miasta”.

I miejsce w I Olimpiadzie Matematycznej przedszkolaków.

II miejsce w Konkurs Plastycznym X Edycji konkursu „ Współcześni Rycerze Św . Floriana”.

III miejsce w ramach kampanii organizowanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego - „ Naładowani Ekologią”

Wyróżnienie w konkursie recytatorskim „ Nie deptać stokrotek”.

Wyróżnienie w Konkursie literacko -plastycznym „Przedszkolne rymowanie – Moja Rodzina”.

Wyróżnienie w przeglądzie Twórczości Dziecięcej „ Bajkowy Świat”.

Wyróżnienie w konkursie  plastycznym „ Bajkowy las- Dni Przyjaciół lasu”.

Wyróżnienie w przeglądzie Twórczości Dziecięcej „ Bajkowy Świat”.

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym – W harmonii z przyrodą”

Nagroda w Wielkim Konkursie Ekologicznym – Zrób to sam”.

Nagroda główna w ogólnopolskim konkursie  „ Jak dbać o ząbki?- Dobre rady smoka Jordan”

Rok 2016 do czerwca

Posiadamy Certyfikaty za realizację programów edukacyjnych

Certyfikat Dobroczynności od Fundacji „ Zdążyć z pomocą”  -2011,

Certyfikaty  „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”- 2011,2012,2013,2014,2015,

Certyfikat „5 porcji warzyw , owoców lub soków”-2014,

Certyfikat „ Akademia Zdrowego Przedszkolaka” - 2013,

Certyfikat  „ Akademia Zdrowego Przedszkolaka - Kraina Zdrowia – Podróż do Krainy Pełnej Zdrowia”- 2014,

Certyfikat  „ Akademia Zdrowego Przedszkolaka- Odporność wzmacniamy , bo o zdrowie dbamy” – 2014,

Certyfikat  „ Akademia Zdrowego Przedszkolaka- Podróż do Krainy aktywności” - 2014,

Certyfikat  Akademia Zdrowego Przedszkolaka- Podróż do Krainy bezpieczeństwa” – 2015,

Certyfikat  „ Akademia Zdrowego Przedszkolaka – Przedszkolak pełen zdrowia” – 2015

Certyfikat Oficyny MM  - „Tytuł  Przedszkole z Pasją Oficyny MM” za uczenie i wychowanie z pasją, realizowanie ciekawych inicjatyw i oryginalnych pomysłów , a także za wyróżnianie się na tle innych placówek przedszkolnych – 2016.

 

 


 Doskonalenie Nauczycieli

W latach 2013/14 przedszkole uczestniczy w Projekcie realizowanym przez powiat jarosławski pn. ,,Od przedszkola do dorosłości- kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet III - Wysoka Jakość Systemu Oświaty , Działanie 3.5 Kompleksowe Wspomaganie Rozwoju Szkół , Instytut Komeńskiego dokonał wyboru Szkolnego Opiekuna Rozwoju Edukacji (SORE) Pani Maryla Cieślik.

I rok doskonalenia obejmował temat; ''Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

II rok doskonalenia odbywa się w temacie; "Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki"