Tęczowa

PROJEKT BADAWCZY JABŁKO

Cele ogólne:• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci;• kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci.Cele szczegółowe:• kształtowanie postaw proekologicznych;• poznawanie rożnych ekosystemów; ogród, sad;• poznawanie warunków niezbędnych do życia roślin;• poznanie sposobu klasyfikowania drzew owocowych;• kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji;• doskonalenie umiejętności formułowania pytań;• wzmacnianie poczucia sprawstwa, budowanie poczucia własnej wartości;• kształtowanie nawyków higienicznych i wdrażanie do bezpiecznego obchodzenia

Czytaj więcej »
Skip to content

Informacje o dostępności architektocznej oraz cyfrowej Naszego Przedszkola, znajdą Państwo w poniższych plikach:

Deklaracja dostępności
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego
Dostępność architektoniczna